Perron 026

Treinstation Anrhem

Het verleden, heden en toekomst van het mooistre treinstation in Anrhem

Het verleden

1 mei 1895

Station Arnhem werd op 1 mei 1895 geopend, evenals de Rhijnspoorlijn, die in gebruik werd genomen tussen Arnhem en Utrecht. Rhijnspoorlijn was de eerste lijn aangelegd door NRM (Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij). Het traject tussen Amsterdam en Utrecht werd in december 1883 geopend. In de loop van de tijd werd de lijn langzaam verlengd en in mei 1825 ging de spoorlijn naar Arnhem open. De spoorlijn verkortte de reis van Amsterdam naar Arnhem van 17 uur naar iets minder dan drie uur.

1997

In de jaren daarna groeide Arnhem uit tot een belangrijk (over)station in binnen- en buitenland. In 1997 is begonnen met de uitgebreide renovatie van het trein- en busstation. Na bijna 20 jaar renovatie is de renovatie in 2015 afgerond.

2006

Arnhem Centraal Station is het centraal station van de stad Arnhem, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Gelderland. Het station is een belangrijk knooppunt in Oost-Holland en het treinverkeer met Düsseldorf (D), Utrecht, Zwolle, Nijmegen, Tiel en Achterhoek. Daarnaast is het een overstapcentrum voor stads- en streekverkeer midden in Gelderland. Het huidige station is het vierde station op die locatie. Het gebouw, ontworpen door Ben van Berkel, werd in 2015 opgeleverd. In 2016 was Arnhem Centraal het 1e drukste station van Nederland, met ongeveer 30.000 NS-treinreizigers per dag (exclusief reizigers van andere spoorwegmaatschappijen).

Op 1 mei 1895 werd de spoorlijn officieel geopend.

De opening

 De hoogteverschillen werden overbrugd met een spoordijk. Op 1mei 1895 werd de spoorlijn officieel geopend. In het begin reden er drie treinen per dag tussen Utrecht en Arnhem. Na moeizame onderhandelingen met Pruisen werd op 15 februari 1856 de uitbreiding van de Rijnspoorlijn naar Duitsland geopend. Staatslijn A werd op 1 februari 1865 geopend. Deze Nederlandse staatsspoorlijn, geëxploiteerd door Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS), verbond Arnhem met Deventer en (vanaf 1868) naar Leeuwarden. De NRS en SS gebruikten het NRS-station samen. Vanwege het gebrek aan capaciteit op het station besloten de NRS en SS een nieuw station te bouwen, dat in 1867 werd geopend. De derde spoorlijn van Arnhem, de door de Nederlandse staat aangelegde spoorlijn Arnhem – Nijmegen, werd op 12 juni 1879 geopend. om deze spoorlijn aan de oostkant van de stad aan te leggen. Arnhem breidde zich sterk in die richting uit. Een gecombineerde spoor- en verkeersbrug naar deze locatie zou zeer op prijs worden gesteld. Ten slotte werd er aan de westkant van de stad een spoorlijn aangelegd en was er alleen een spoorbrug over de Rijn. De gewenste verkeersbrug (nu de John Frostbrug) ging uiteindelijk in 1935 open.

Protesten

 Eind jaren tachtig ontstond het idee om station Arnhem te vervangen door een nieuw, groter station. In 1982 werd de renovatie van het huidige station stopgezet en de gemeente Arnhem begon plannen te maken om het station te vervangen door een nieuw gebouw. Na jaren van lobbyen gaf NS eind 1989 toe. Architect Teun Koolhaas werd gekozen als ontwerper van het nieuwe station, dat in 1992 werd geopend. Het plan kreeg veel kritiek omdat het betekende dat veel huizen rond het station gesloopt moesten worden. Het streekplan werd al in 1995 goedgekeurd, maar na aanhoudende protesten verwijderde de gemeente Arnhem in oktober 1996 het plan Koolhaas uit de plannen.

 Toen de plannen van Koolhaas werden afgewezen, werd de architect Ben van Berkel gekozen voor het nieuwe project. Dit plan werd goed ontvangen en daarom aangenomen. De parkeergarage is in oktober 2001 geopend als eerste deel van het nieuwe station en begin 2000 is de Willemstunnel op het Willemsplein opengesteld voor het autoverkeer. In maart 2003 zou dan een overdekt busstation kunnen worden geopend.[

 Rijntoren en Parktoren (beiden 70 meter hoog) werden in 2005 opgeleverd, waarna de bouw van het eigenlijke station begon. Op 1 oktober 2006 werd ongeveer 200 meter ten oosten van het oude station een tijdelijk station geopend. Het was verbonden met de oostkant door drie pieren door voetgangersbruggen. Door de gekozen locatie van het tijdelijke station is het aantal wandelingen vanaf het streekbusstation Utrechtseweg naar het station toegenomen. Vanwege de stroom klachten van reizigers werden de twee nooduitgangen van het tijdelijke station regelmatig geopend, waardoor de loopafstand korter werd. Ook de wandeling van het centrum naar de perrons was iets langer, zodat begin 2007 een extra ingang vanaf de Willemspleinzijde is gemaakt.

 Na de sloop van het oude station eind 2007 kon er een volledig nieuw station gebouwd worden. Sonsbeekentree, het koepelvormige entreegebouw ten noorden van het station, werd niet gesloopt. Dit laatste overblijfsel van Schelling Station werd in 2010 verplaatst naar Park Presikhaaf om te worden gebruikt als theehuis.

Vragen?

Blogs

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!